російсько-український словник сталих виразів / русско-украинский словарь устойчивых выражений

| Українська || Русский|
 

На главную

Введите слово

Алфавитный указатель

Статистика

Ваши замечания

Условные сокращения

Скачать djvu и pdf версии


  список основных
УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

алегор.— алегоричне
арх.— архаїчне
астрон.— астрономічне
багат.— багатьох
безособ.— безособове
бібл.— біблійне
бот.— ботанічне
бухг.— бухгалтерське
висл.— вислів
висок.— високе, високого стилю
відп.— відповідний
військ.— військове
В. п.— весільна пісня
вставн.— вставне слово
вульг.— вульгарне
гіперб.— гіперболізоване
глузл.— глузливе
давн.— давнє
див.— дивись
дипл.— дипломатичне
діал.— діалектне
докон.— доконаний
дорев.— дореволюційне
експрес.— експресивне
емоц.— емоційне
ентом.— ентомологічне
жарт.— жартівливе
ж. р.— жіночий рід
загрозл.— загрозливе
зак.— закінчений
закл.— закличне
застар.— застаріле
зах.— західноукраїнське
збірн.— збірне
звор.— зворот
згруб.— згрубіле
зменш.— зменшувальне
З нар. уст.— з народних уст
зневаж.— зневажливе
зниж.— знижене
ЗОЮР — Записки о южной Руси (видання П. Куліша)
імен.— іменник
ірон.— іронічне
іст.— історичне
Іст. п.— історична пісня
канц.— канцелярське
книжн.— книжне
К. п.— колискова пісня
кулінар.— кулінарне


лайл.— лайливе
лок.— локальне (місцеве)
мин. ч.— минулий час
мн.— множина
муз.— музичне
нар.— народне
Нар. дума — народна дума
негат.— негативне
недокон.— недоконаний
Н. к.— народна казка
Н. п.— народна пісня
образн.— образне
обряд.— обрядове
односл.— однослівний
опис.— описове
перен.— переносне значення
піднес.— піднесене
поет.— поетичне
посил.— посилене
Пр.— прислів'я, приказка
презирл.— презирливе
прикм.— прикметник
присл.— прислівник
про багат.— про багатьох
прокл.— прокляття
прям.— пряме значення
рел.— релігійне
ритор.— риторичне
розм.— розмовне
рос.— російське
скороч.— скорочено
сл.— слово
Сл. Гр.— Словарь украинского языка под редакцией Б. Д. Гринченко
слов.— слов'янізм
тавтол.— тавтологічне
укр.— українське
уроч.— урочисте
фам.— фамільярне
фіг.— фігурально
філос.— філософське
фольк.— фольклорне
хім.— хімічне
церк.— церковне
церковнослов.— церковнослов'янське
ч. р.— чоловічий рід
юр.— юридичне

 

список основных
УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

археол.— археологическое
библ.— библейское
бот.— ботаническое
бран.— бранное
вводн. сл.— вводное слово
вульг.— вульгарное
груб-прост.— грубо-просторечное
ирон.— ироническое
истор.—историческое
канц.— канцелярское
книжн.— книжное
кулинар.— кулинарное
лит.— литературное
нар.— народное
нар.-поэт.— народно-поэтическое
неодобр.— неодобрительно
обобщ.— обобщенное
образн.— образно
общ.— общее
офиц.— официальное

перен.— переносное
презр.— презрительно
пренебр.— пренебрежительно
прокл.— проклятье
прост.— просторечное
разг.— разговорное
рел.— религиозное
ритор.— риторичное
театр.— театральное
торж.— торжественное
устар.— устарелое
фам.— фамильярное
хим.— химическое
церк.— церковное
церковнослав.— церковнославянское
школ.— школьное
шутл.— шутливое
юр.— юридическое

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ФАМИЛИЙ АВТОРОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Антоненко-Давидович — Антоненко-Давидович Б.Д.
Багмут — Багмут I.А.
Бажан — Бажан М.П.
Байдебура — Байдебура П.А.
Барвінок — Барвінок Ганна
Баш — Баш Я.В.
Ю. Бедзик — Бедзик Ю.Д.
Д. Бедзик — Бедзик Д.І.
Блакитний — Блакитний В.М.
Бондар — Бондар В.Т.
Бузько — Бузько Д.I.
Васильченко — Васильченко С.В.
Владко — Владко В.М.
Вовчок — Вовчок Марко
Воробкевич — Воробкевич Г.I.
Воронько — Воронько П.М.
Гаврилюк — Гаврилюк О.Я.
Г.-Артемовський — Гулак-Артемовський П.П.
Гжицький — Гжицький В.3.
Глібов — Глібов Л.I.
Годованець — Годованець М.П.
Головко — Головко А.В.
Гончар — Гончар О.Т.
Гордієнко — Гордієнко К.О.
Грабовський — Грабовський П.А.
Гребінка — Гребінка Є. П.
Григоренко — Григоренко Грицько
Грінченко — Грінченко Б.Д.
Гуріненко — Гуріненко П.В.
Дмитерко — Дмитерко Л.Д.
Дніпрова Чайка — Дніпрова Чайка
Довженко — Довженко О.П.
Дольд-Михайлик — Дольд-Михайлик Ю.П.
Донченко — Донченко О.В.
Дорошенко — Дорошенко I.I.
Досвітній — Досвітній Олесь
Дукін — Дукін М.В.
Забіла — Забіла Н. Л.
Завгородній — Завгородній С.О.
Збанацький — Збанацький Ю. О.
Земляк — Земляк В.С.
Іваненко — Іваненко О.Д.
Ільченко — Ільченко О.Є.
Йогансен — Йогансен Майк
Карманський — Карманський П. С.
Квітка — Квітка-Основ'яненко Г.В.
Клоччя — Клоччя А.В.
Кобилянська — Кобилянська О.Ю.
Ковганюк Ковганюк С.П.
Козаченко — Козаченко В.П.
Козланюк — Козланюк П.С.
Кониський — Кониський О.Я.
Копиленко — Копиленко О.1.
Котляревський — Котляревський I.П.
Коцюба — Коцюба Г.М.
Коцюбинський — Коцюбинський М.М.
Кочерга — Кочерга I.А.
Крижанівський — Крижанівський С.А.
Кримський — Кримський А.Ю.
Кропивницький — Кропивницький М.Л.
Кротевич — Кротевич Є.М.
М. Куліш — Куліш М.Г.
П. Куліш — Куліш П.О.
Кундзіч — Кундзіч О.Л.
Кучер Кучер В.С.
Ле — Ле Іван
Лукаш — Лукаш М.О.
Маковей — Маковей О.С.
Максимович — Максимович М.О.
Малишко — Малишко А.С.
Манжура — Манжура I.I.
Мартович — Мартович Л.С.
Масенко — Масенко Т.
Мельничук — Мельничук Ю.С.
Метлинський — Метлинський А.Л.

Минко — Минко В.П.
Мирний — Мирний Панас
Мисик — Мисик В.О.
Мокрієв — Мокрієв Ю.О.
Мордовець — Мордовець Д.Л.
Муратов — Муратов І.Л.
Мушкетик — Мушкетик Ю.М.
Мушник — Мушник С.М.
Нехода — Нехода I.I.
Н.-Левицький — Нечуй-Левицький I.С.
Номис — Номис М.
Олесь — Олесь Олександр
Опільський — Опільський Юліан
Павлик Павлик М.I.
Панч Панч П.Й.
Патрус-Карпатський — Патрус-Карпатський А.М.
Первомайський — Первомайський Л.С.
Пилипенко — Пилипенко С.В.
Пчілка — Пчілка Олена
Рибак — Рибак Н.С.
Рильський — Рильський М.Т.
Романівська — Романівська М.М.
Руданський — Руданський С.В.
Руденко — Руденко М.Д.
Самійленко — Самійленко В.І.
Свидницький — Свидницький А.П.
Свідзинський — Свідзинський В.Ю.
Сенченко — Сенченко I.Ю.
Скляренко — Скляренко С.Д.
Смілянський — Смілянський Л.I.
Смолич — Смолич Ю.К.
Собко — Собко В.М.
Старицький — Старицький М.П.
Стельмах — Стельмах М.П.
Стефаник — Стефаник В.С
Стороженко — Стороженко О.П.
Суходольський — Суходольський В.О.
Тарновський — Тарновський М.І.
Тен — Тен Б.
Терещенко — Терещенко М.I.
Тесленко — Тесленко А.Ю.
Тихий — Тихий Н.М.
Тичина — Тичина П. Г.
Тобілевич — Тобілевич I.К.
Трублаїні — Трублаїні М.П.
Тудор — Тудор С.Й.
Тулуб — Тулуб 3.П.
Турчинська — Турчинська А.Ф.
Тютюнник — Тютюнник Григорій М.
Українка — Українка Леся
Усенко — Усенко П.М.
Федькович — Федькович А.Ю.
Франко Франко І.Я.
Харчук — Харчук Б.М.
Хижняк — Хижняк А.Ф.
Ходченко — Ходченко П.С
Христенко — Христенко I.М.
Чендей — Чендей І.М.
Черемшина — Черемшина Марко
Чернявський — Чернявський М.Ф.
Чорнобривець — Чорнобривець С. А.
Чубинський — Чубинський П.П.
Шаповал — Шаповал М.Т.
Шевченко — Шевченко Т.Г.
Шиян — Шиян А.I.
Шовкопляс — Шовкопляс Ю.Ю.
Шпорта — Шпорта Я.Г.
Щоголів — Щоголів Я.I.
Юренко — Юренко О.С.
Юхвід — Юхвід Л.А.
Яновська — Яновська Л.О.
Яновський — Яновський Ю.I.
Яцків — Яцків М.Ю.

 

 


© Російсько-український словник фразеологізмів (сталих виразів) онлайн / Русско-украинский фразеологический словарь (словарь устойчивых выражений)


© Анатолий Евпак, идея, программирование, дизайн, упорядочение и пополнение материалами, 2006-2010

© И.О. Вырган, М.М. Пилинская, текст словарных статей