російсько-український словник сталих виразів / русско-украинский словарь устойчивых выражений

| Українська || Русский|

Замовити письмовий російсько-український або англійсько-український переклад
 

На головну

Введіть слово

Алфавітний покажчик

Статистика

Ваші зауваження

Умовні скорочення

Версія для Lingvo

Завантажити djvu та pdf версіїА
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

 
ВИД

ВИД

Будем иметь в виду.

Маймо на оці (на увазі).

Быть на виду у кого.

Бути перед очима (застар. перед віччю) в кого; бути в оці (застар. в очу) в кого; (іноді) бути на очах у кого. || Вона в мене і перед очима і на думці... Квітка.

Быть на виду у кого (перен.).

Бути в (на) оці (перед очима, застар. в очу, перед віччю) в кого; привертати до себе чию увагу; (з відтінком симпатії) мати прихильне око в кого.

В виде милости.

Як ласка (за ласку).

В виде наказания.

За кару. || Кілька годин пересидів за кару... Ковалів.

В виде опыта.

Як [с]проба (як [с]пробу, на [с]пробу, за [с]пробу). || Зробив на пробу, що з того вийде. Сл. Ум.

В виде процента.

Як процент.

В виде чего (в качестве чего).

[Як] за що; як що; (у формі чого) у вигляді чого; на взір (на зразок) чого.

В виду благоприятной весны, дождливого лета...

Уважаючи (зважаючи, з огляду) на погідну (погожу, сприятливу) весну, на дощове (дощовите, дощувате, дощливе, мочливе) літо...

В виду изложенного; в виду выше изложенного (канц.).

Через це (через те); тому; з огляду на зазначене; зважаючи на це (на сказане); зважаючи (з огляду) на викладене вище.

В виду многочисленности чего.

Зважаючи на (беручи до уваги) велике число (численність) чого.

В виду отсутствия (денег, материалов...).

За браком (грошей, матеріалів...); через брак (грошей, матеріалів...); бо (через те, що) нема (грошей, матеріалів...).

В виду того, что...

Через те, що...; зважаючи (уважаючи) на те, що...; з огляду на те, що...

В виду чего.

Через що (через це); уважаючи (зважаючи) на що (на це); з огляду нащо; тому (тим) що...; маючи на увазі, що...; задля чого.

В виду чего-либо.

[За]для чого; маючи на увазі щось; з метою; для того, щоб...

В жидком, твёрдом виде.

Рідкий, твердий (рідким, твердим); у рідкому, твердому стані.

Видавший виды.

Обметаний; бувалий, бувалець; бита голова; битий жак. || Не питай старого, а питай бувалого. Номис.

Виды на урожай, на будущее.

Сподіванки (вигляди, види, перспективи) на [добрий] урожай, на майбутнє.

Видал виды.

[Всячини] надивився; [багато] перебачив; бував у бувальцях (у буваличах); (образн.) був на коні і під конем; був на покутті й під покуттям; бував за столом і під столом; не з одної печі хліб їв; переїв усякого хліба; наївся всіх хлібів; не з одного колодязя воду пив; перейшов крізь сито й решето. || Одразу видно, що вони бували в бувальцях. Яновський. Видно, що він був на коні і під конем. Тобілевич.

Вид на жительство.

Свідоцтво на проживання; паспорт.

Видом не видано.

Зроду не видано (не бачено, не чувано); видом [ніколи] не видано.

Видом не видать.

Видом не видати; зазором не видати; і зазору (і зазором) немає. || Ані слихом слихати, ані видом видати. Номис. Ге-ге! та його тут і зазором нема! Сл. Гр.

В каком виде.

У якому вигляді (у якій постаті); яким (прийти, з'явитися...).

В лучшем виде (будет сделано, дано, представлено) (разг.).

У найкращому вигляді (світлі); якнайкраще; як належить (як годиться).

В неприглядном виде.

У непоказному виді (вигляді); у непривабливому світлі.

В нетрезвом (пьяном) виде.

Нетверезий (нетверезим бувши); напідпитку [бувши]; під чаркою [бувши]; з п'яних очей; по-п'яному (поп'яну); п'яним бувши; під п'яну руч. || Аж він, голубе сизий, забравсь під п'яну руч до дівчат та й жирує з ними. Сл. Гр.

В нетронутом виде.

У незайманому вигляді; незайманий (-на, -не); незайманим (-ною).

Внешний вид, внешность.

Зовнішній (зверхній) вигляд, зовнішність; урода. || Його зверхній вигляд цілком непоказний... Франко.

В свободном виде (спец.).

У вільному стані (траплятися, подибуватися).

В связанном виде (хим.).

У сполуках.

Все виды (наказания, поощрения...).

Усі, які є (кари, заохочення...).

Всех видов (помощь).

Усяка (допомога); усякого вигляду (виду) (допомога); яка тільки є (допомога).

В скомканном виде.

Жужмом (жмаком); зібганий (-на, -не); зібганим (-ною). || Так жужмом і поклав одежу, не хоче гаразд згорнути. Сл. Гр.

В таком виде представлять, представить дело себе.

Так уявляти, уявити собі справу; так виставляти, виставити справу.

В трезвом виде.

По-тверезому; тверезим бувши.

Делать, сделать вид, что...

Удавати, удати, що... (ніби...); робити, зробити вигляд, що... (ніби...).

Для вида.

Про [людське] око (про [людські] очі); для (ради) годиться; (іноді) для призору. || Хоч би про людське око упадали за мною! Дольд-Михайлик. Бачу, не сердиться, а гнівається для годиться. Стельмах. Там і масла того поклала в кашу — для призору. Сл. Гр.

Из корыстных видов.

[За]для корисливої мети (з корисливою метою).

Имелось в виду.

Була думка; малося [на увазі, на думці].

Иметь в виду кого, что-либо.

Мати на думці, мати на оці, на приміті (застар. в очу) кого, що; важити на кого, на що; уважати на кого, на що; оглядатися на кого, на що; не забувати про кого, про що. || А щодо кандидата, то вони свого на думці мають, а ми — свого. Головко. Передовики лядської політики мали в очу саме панство. П. Куліш. Уважай, що говориш... Кобилянська.

Иметь вид кого, чего-либо, представляться в виде кого, чего.

Мати вигляд (подобу) кого, чого; виглядати (показуватися, видаватися) як (немов...) хто, як що, ким, чим. || А як воно виглядає? Та виглядає, як наш дуб... Прус.

Иметь вид на кого.

Важити (бити, цілити) на кого; мати [певні] наміри (заміри) на кого; рахувати (розраховувати, сподіватися) на кого; (образн.) накидати оком на кого. || Татарине, татарине! На віщо ж ти важиш: чи на мою ясненьку зброю, чи на мого коня вороного, чи на мене, козака молодого? ЗОЮР.

Иметь здоровый вид.

Мати здоровий вигляд; виглядати здоровим (як здоровий).

Иметь свои виды.

Мати свої наміри (заміри, задуми, плани); важити на що.

Имею (имеет...) в виду лечиться, отдыхать.

Маю (має...) на увазі (на думці, на мислі) лікуватися, відпочивати; є думка лікуватися, відпочивати.

Имея в виду что...

Маючи на думці (на увазі, на мислі, на оці) що...; уважаючи (зважаючи) на те, що...; з огляду на те, що...

Каков на вид.

Який на вигляд (на взір, на позір), як виглядає.

Кого вы имеете в виду?

На кого ви думаєте?; кого ви маєте на думці (на мислі, на оці, на увазі)?

На вид, по виду, с виду.

На вигляд (на погляд, на око, на взір, на позір); з вигляду (з погляду, з виду, з лиця); зовні; назверх. || I що ж то за хороша з лиця була. Вовчок. Зовні Марія була зовсім спокійна. Смолич.

На виду у всех.

Перед очима (на очах) у всіх; (публічно) прилюдно (привселюдно, іноді при[все]народно). || Скажи, Йване, привселюдно, ти з доброї волі писався? М. Куліш.

Не будем упускать из виду.

Не спускаймо з ока (з уваги); не випускаймо з уваги.

Не имея вас в виду.

Не маючи вас на думці (на оці, на увазі); (іноді образн.) не в вашу міру міряючи.

Не подавать, не подать, не показывать, не показать вида (виду).

Взнаки не давати, не дати (не подавати, не подати, не даватися, не датися); не подавати, не подати знаку; не виявляти; (зрідка) не даючися на знак. || Проте Орися й знаку не подала. Головко. Мати не виявляє, шо про це вже зна... З нар. уст.

Никаких видов на успех, на выздоровление...

Жодних виглядів (перспектив) на успіх, на одужання...

Ни под каким видом (разг.).

Ні в якім (ні в якому, жодному) разі; жодним способом; жодною ціною (ні за яку ціну); нізащо [в світі].

Общий вид Киева, Одессы... (на открытке, на фото).

Загальний вигляд Києва, Одеси...; погляд на Київ, на Одесу...

По виду (знать кого).

З вигляду (з лиця, з обличчя, з виду) гарний; на вроду (з лиця) гарний (гожий).

По внешнему виду (по внешности).

З зовнішнього вигляду (з погляду, на погляд, на взір, на позір); зокола (зовні); назверх; зовнішньою подобою.

Под видом кого, чего.

У вигляді (під виглядом, в образі, у постаті) кого, чого; ким, чим; начебто (нібито, буцімто) хто, що, видаючи себе за  кого, що.

Показать, подать вид.

Дати зрозуміти; дати знати; дати взнаки.

Поставить на вид кому что.

Звернути чию увагу на що; подати кому на увагу що; завважити (зауважити) кому що.

Потерять, выпустить, упустить из виду что.

Спустить (втратити) з уваги (з ока, з очей) що; (розм.) з голови викинути що; забути (занехаяти, занедбати) що.

При виде кого, чего.

Бачивши (побачивши, забачивши) кого, що. || Бачивши їхні муки, серце мені зайшлося болем. Прус. Забачивши бандитів, міліціонер почав стріляти. Прус.

Принимать, принять какой-либо вид.

Набирати, набрати (набиратися, набратися, прибирати, прибрати) якогось вигляду; брати, узяти на себе лице (лик). || Настя набрала серйозного вигляду. Васильченко.

Принять серьёзный вид (о человеке).

Набути серйозного вигляду (про людину). Споважніти [на виду].

Принимать, принять на себя вид чей.

Брати, узяти на себе подобу (постать) чию; брати, узяти на себе образ чий; прибиратися, прибратись у чию постать.

Скрываться, скрыться из виду.

Зникати, зникнути (щезати, щезнути, пропадати, пропасти) з очей (з-перед очей); губитися, загубитися.

Ставить, поставить кому на вид.

Робити, зробити зауваження кому; зауважувати, зауважити кому; подавати, подати на увагу кому.

Странный на вид.

Дивний з погляду; дивного вигляду; дивний на вигляд (на вид).

У него (неё...) болезненный вид.

Він (вона...) має хворобливий (хворовитий) вигляд; (образн. нар.) як хиря.

Ходить, идти, пойти за кем, не выпуская из виду.

Ходити, йти, піти за ким назирцем (назирці, назирком, наглядом, наглядці).Замовити професійний письмовий російсько-український переклад. Замовити професійний письмовий англійсько-український переклад.

© Російсько-український словник фразеологізмів (сталих виразів) онлайн / Русско-украинский фразеологический словарь (словарь устойчивых выражений)


© Анатолій Євпак, ідея, програмування, дизайн, упорядкування та поповнення матеріалами, 2006-2010

© І.О. Вирган, М.М. Пилинська, текст словникових статей