російсько-український словник сталих виразів / русско-украинский словарь устойчивых выражений

| Українська || Русский|

Замовити письмовий російсько-український або англійсько-український переклад
 

На головну

Введіть слово

Алфавітний покажчик

Статистика

Ваші зауваження

Умовні скорочення

Версія для Lingvo

Завантажити djvu та pdf версіїА
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

 
ОБРАЗ

I. ОБРАЗ

В образе, во образе кого-либо.

В образі (у постаті, у подобі) кого, чиєму, чиїй. || Страшно, кажу я на думку, що в постаті звіра ходив я. Страшно, - нащадок мій скаже, - що був я колись чоловіком. Свідзинський.

На нём нет образа человеческого.

Він не має образу людського (подоби людської).

По образу и подобию чьему-либо (устар. и шутл.).

На образ і подобу чию.

Принимать, принять образ кого-либо.

Брати, узяти на себе образ чий (постать, подобу чию).

Рыцарь печального образа.

Рицар (лицар) сумного образу.

II. ОБРАЗ

Выведывать, выведать (стараться, постараться узнать) образ мыслей.

Вивідувати, вивідати напрям думок; ума вивідувати, вивідати; (іноді) ума випитувати, випитати.

Образ действий.

Дії; спосіб дій; (спосіб) поводження.

Образ жизни.

Спосіб (триб) життя; побут. || ...Треба списати тутешній наш триб життя. Українка.

Образ мыслей.

Напрям думок; спосіб думання (мислення).

Подражать чьему-либо образу действий.

Наслідувати чиє поводження (чий спосіб дій); поводитися так само, як хтось; робити чиїм робом.

III. ОБРАЗ

Бессовестным образом.

Безсовісно (несумлінно, безсумлінно).

Внешним образом.

Зовнішньо; на око; зокола.

Вот таким образом.

От (ось) таким способом (робом, побитом); от (ось) так (оттак); (розм.) о[т]такечки, о[т]такеньки.

Выгодным образом.

Вигідно.

Главным образом.

Найбільше; головно (головне, іноді найголовніше); переважно; здебільшого (здебільша). || Із квітів у нас найбільше садять коло хати рожу та жоржину. З нар. уст.

Должным (надлежащим) образом.

Належно (як належить); як слід (як треба); як годиться; як має[ть]ся бути; як повинно [бути]; до діла (до ладу, до пуття); гаразд. || Приймають старого, як повинно бути. Сл. Ум.

Естественным образом.

Природно (натурально); звичайно; (іноді) звичайним ладом (робом, чином).

Известным образом.

Певним способом (ладом, робом, чином).

Иным образом.

Інакше; по-іншому; іншим ладом (робом, чином, способом).

Каким бы то ни было образом.

Будь-яким (хоч яким) способом (чином); хоч як (хоч по-якому); за всяку ціну.

Каким образом.

Як; яким способом (чином, робом, ладом, розм. побитом); на який спосіб. || Здорові були, свате!.. — Здорові будьте І ви! Яким це побитом? — здивувався Хома. Коцюбинський.

Каким-то образом.

Якось; якимсь чином (робом, способом).

Капитальным образом.

Грунтовно.

Коренным образом.

Докорінно.

Наилучшим образом.

Якнайкраще (якнайліпше); щонайкраще (щонайліпше).

Некоторым образом.

Якоюсь (певною, деякою) мірою; у якійсь (у певній, у деякій) мірі; до певної (до деякої) міри.

Никоим образом.

[Аж] ніяк; жодною мірою; ні в якій мірі; жодним (ніяким) способом (чином, робом, побитом); (іноді) ніяким світом.

Обыкновенным образом.

Звичайно; звичайним ладом (робом, чином); як заведено.

Равным образом.

Так само; рівно ж (зарівно).

Самым изысканным образом.

Якнайвишуканіше.

Самым подробным (детальным) образом.

Якнайдокладніше (якнайдетальніше, якнайдрібніше).

Самым решительным образом.

Якнайрішучіше (щонайрішучіше).

Следующим образом.

Так (отак, отак-то); таким (отаким) чином (робом, ладом, побитом).

Случайным образом.

Випадково (випадком).

Таким образом.

Так (отак, отак-то); тим (цим) способом; таким способом (чином, ладом, робом, побитом); отже (отож).

Тем или иным образом.

Так чи інак (інакше); так чи сяк (так чи так); тим чи іншим способом (чином, робом, побитом).

Частным образом.

Приватно; приватним способом (чином).Замовити професійний письмовий російсько-український переклад. Замовити професійний письмовий англійсько-український переклад.

© Російсько-український словник фразеологізмів (сталих виразів) онлайн / Русско-украинский фразеологический словарь (словарь устойчивых выражений)


© Анатолій Євпак, ідея, програмування, дизайн, упорядкування та поповнення матеріалами, 2006-2010

© І.О. Вирган, М.М. Пилинська, текст словникових статей